Zveřejněno srp 22, 2015

Z pohledu zákazníka

Zákazníkovi je jedno jakou metodiku řízení projektu používáte, ale dají se definovat jasné přínosy metodiky Scrum :

 

Z pohledu organizace

Pro organizaci je vždy klíčové rozhodnutí zavést novou metodiku, protože to má vliv na lidi, procesy, zákazníky a vedení. Důležité je rychle dosáhnout přínosů: proto vznikla metodika Scrum. Pomocí předvídatelných a opakovatelných plánů dodání produktů dosáhne organizace následujících přínosů:

 

Z pohledu vedení

Vedení společnosti dosáhne následující přínosy zavedením metodiky Scrum:

 

Z pohledu produktu projektu

Životní cyklus projektu je zlepšován díky zavedení metodiky Scrum. Tím pádem se registrují následující přínosy:

 

Z pohledu týmu projektu

Metodika Scrum je postavená na autonomii, samořízení, okamžité zpětné vazbě a spolupráci. Tím pádem Scrum zajistí následující přínosy pro tým projektu:

 

Naše organizace je jediná v České Republice a na Slovensku, která získala náročnou akreditaci od SCRUMStudy k dodání školení Scrum.

 

My Scrumu opravdu rozumíme a rádi Vás je naučíme. Proto si neváhejte zarezervovat místo v příštím termínu školení na sekci školení našeho webu.