Zveřejněno říj 19, 2015

Existuje několik faktorů s dopadem na životní cyklus aplikace: procesy týkající se plánování a operací. Organizace jako vaše potřebují metodický rámec jak definovat tyto procesy. Právě tento článek vysvětlí mapování mezi normou ČSN ISO 12207 a praktikami ITIL s cílem, nastavit učinný procesní rámec pro řízení žívotního cyklu aplikací.

 

Tento článek je převázně pro fimy, které vyvinou software tak, aby měly směrnice, které zajistí, že sběr požadavků, vývoj, testování a nasazení proběhnou hladce a hospodárně.

 

V současné době se firmy, které se zabývají vývojem a dodáním aplikací specializují na jednu oblast životního cyklu aplikací: sběr požadavků, návrh řešení, vývoj nebo testování. Vzhledem k tomu, že firmy subdodávají část cyklu software, je potřeba zavést procesní rámec, který je jediným garantem kvalitní aplikace. Proto je zde kombinace ITILu a normy ČSN ISO 12207 formou mapování:

 

ITIL

ČSN ISO 12207

Strategie služeb / Správa portfolia IT služeb

6.2.3. Správa potfolia a projektu

Strategie služeb / Správa financí IT služeb

6.1.2. Správa dodání

Strategie služeb / Správa rizik

6.3.4. Správa rizik

Návrh služby / Správa katalogu IT služeb

6.1.1. Proces akvizice aplikace

6.1.2. Správa dodání

6.2.4. Správa lidských zdrojů

6.4.1. Správa požadavků

6.4.9. Provoz aplikací

Návrh služby / Správa úrovní IT služeb

6.1.1. Proces akvizice aplikace

6.1.2. Správa dodání

6.4.1. Správa požadavků

6.4.2. Správa požadavků na systém

7.1.3. Návrh architektury aplikací

7.1.4. Detailní návrh aplikací

Návrh služby / Správa kapacity IT služeb

6.2.2. Správa infrastruktury

6.3.1. Planování projektu

6.4.9. Provoz aplikací

Návrh služby / Správa dostupnosti IT služeb

6.4.9. Provoz aplikací

Návrh služby / Správa kontinuity IT služeb

6.2.2. Správa infrastruktury

6.4.8. Správa akceptace aplikací

6.4.10. Správa údržby aplikací

Návrh služby / Správa bezpečnosti IT služeb

6.3.6. Správa informací

Návrh služby / Správa dodavatelů IT služeb

6.1.1. Proces akvizice aplikace

6.1.2. Správa dodání

Přechod služby / Správa změn

6.3.5. Správa konfigurace

6.4.11. Proces likvidace

Přechod služby / Správa aktiv služeb a konfigurace

6.3.5. Správa konfigurace

Přechod služby / Správa releasů a nasazení

6.4.7. Instalace aplikace

6.4.11. Proces likvidace

Přechod služby / Validace a testování

6.4.6. Proces ověřování

7.1.7. Ověřování aplikací

7.2.4. Verifikace aplikací

7.2.5. Validace aplikací

Přechod služby / Evaluace

7.2.4. Verifikace aplikací

7.2.5. Validace aplikací

Přechod služby / Správa znalosti

6.2.4. Správa lidských zdrojů

Provoz služby / Správa údalostí

6.4.9. Provoz aplikací

7.3.2. Použití aktiv aplikací

Provoz služby / Správa incidentu

6.3.3. Správa rozhodování

6.4.9. Provoz aplikací

Provoz služby / Plnění požadavků

6.1.1. Proces akvizice aplikace

6.4.1. Správa požadavků

6.4.9. Provoz aplikací

7.3.2. Použití aktiv aplikací

Provoz služby / Správa problémů

7.2.8. Správa řešení problemů aplikace

6.4.9. Provoz aplikací

Provoz služby / Správa přístupu

6.4.9. Provoz aplikací

Neustálé zlepšování služeb

6.4.11. Proces likvidace

7.3.2. Použití aktiv aplikací

7.3.3: Použití programu

 

Pokud potřebujete více informací o normě ČSN ISO 12207 můžete se zapsat na školení ISO 12207 Foundation.

 

zobrazit školení ISO 12207 Foundation