ISO 12207 a ITIL: nejlepší dvojka pro řízení životního cyklu aplikací!

Existuje několik faktorů s dopadem na životní cyklus aplikace: procesy týkající se plánování a operací. Organizace jako vaše potřebují metodický rámec jak definovat tyto procesy. Právě tento článek vysvětlí mapování mezi normou ČSN ISO 12207 a praktikami ITIL s cílem, nastavit učinný procesní rámec pro řízení žívotního cyklu aplikací.

 

Tento…

Proč použít ISO normy

Ve světě vývoje aplikací existují dva tábory:

Proprietární řešení jako je SAP

Opensource řešení

 

V oblasti manažerských metodik dá se říct, že existuje podobný jev. Existují totiž:

proprietární metodiky jako jsou ty od firmy AXELOS (ITIL, PRINCE2, MSP, M_o_R, …)

opensource metodiky: ISO normy

 

Když organizace potřebuje standardizovat…