ISO 12207 a ITIL: nejlepší dvojka pro řízení životního cyklu aplikací!

Existuje několik faktorů s dopadem na životní cyklus aplikace: procesy týkající se plánování a operací. Organizace jako vaše potřebují metodický rámec jak definovat tyto procesy. Právě tento článek vysvětlí mapování mezi normou ČSN ISO 12207 a praktikami ITIL s cílem, nastavit učinný procesní rámec pro řízení žívotního cyklu aplikací.

 

Tento…