Přínosy metodiky SCRUM

Z pohledu zákazníka

Zákazníkovi je jedno jakou metodiku řízení projektu používáte, ale dají se definovat jasné přínosy metodiky Scrum :

  • Scrum umožňuje zástupce zákazníka přímo zkontrolovat přidanou hodnotu projektu
  • Scrum dodá produkty rychlejším způsobem než ostatní metodiky
  • Scrum umožňuje zákazníka pružně změnit priority a rozsah produktu…