Košík
Prázdný

ITIL® Practitioner

Školení ITIL® Intermediate Operational Support and Analysis: Osnova školení

Popis kurzu  

Toto školení poskytuje detailní přehled o procesech tykajících se řešení incidentů, problémů a provoz IT služeb kde se naučíte provozovat IT služby tak, aby tyto služby mohli dodat slíbenou přidanou hodnotu zákazníkům.

Komu je určen tento kurz

Kurz je určen každému, kdo chce garantovat kvalitu a dostupnost IT služeb zejména jde o IT manažeři, architekty IT, business analytici, správce IT infrastruktury. Předpoklad pro absolvování tohoto školení držení akreditovaného certifikátu ITIL® Foundation.

Výhody kurzu

Tento kurz poskytuje detailní manažerský vhled do procesů fáze provozu IT služeb a do funkce Service Desk. Pochopíte, jak tyto procesy zaručují dodání přidané hodnoty zákazníkům IT formou služby IT do provozu. Na základě tohoto kurzu budete schopný provozovat IT služby tak, abyste mohli garantovat přidanou hodnotu těchto služeb.

Struktura a doba trvání kurzu

Tento kurz trvá 5 dnů:

  1. Den:

Koncepty řízení IT služeb.

Průvodce procesů dle ITIL® a jejich praktické pouzití.

Kontinuální zlepšování IT služeb.

Komunikace ohledně řízení IT služeb.

  1. Den:

Metriky a měření kvalitu IT služeb.

Organizační řízení změn.

Příprava ke zkoušce „ITIL® Practitioner“.

Zkouška „ITIL® Practitioner“.

Přínosy kurzu pro účastníky

Po dokončení kurzu ITIL® Intermediate Operational Support and Analysis budou účastníci schopni:

  • Použit procesy provozu IT služeb do své organizace.
  • Definovat a implementovat procesů a funkcí ke garantování přidané hodnoty poskytovaných IT služeb v provozu.
  • Získat body k certifikaci ITIL® Expert .

Podpora kurzu

Výukový materiál se skládá z kopie prezentace, kniha „ITIL® Practitioner Guidance„.

Jazyk kurzu

Kurz je vyučován v češtině. Školicí materiály jsou k dispozici v angličtině.

Zkouška ITIL® Intermediate Operational Support and Analysis

Zkouška s možností nahlédnout do materiálů trvá 105 minut a je koncipována jako seznam otázek s vícenásobnou volbou odpověď. Maximální počet bodů je 40 a pro úspěšné složení zkoušky je třeba 28 bodů (tj. 70 %).

Návaznost kurzu

Cesta ke certifikaci ITIL® Expert pokračuje s ostatními kurzy typu ITIL® Intermediate a kurz ITIL® MALC.

Platnost certifikátu

Certifikát platí navždy.

Předběžná rezervace

Podržte si místo na školení