Košík
Prázdný

PRINCE2 - Practitioner

Školení PRINCE2 Practioner: Osnova školení

Popis kurzu

 Projekty integrují zdroje, znalosti, technologie a myšlenky s cílem přinášet užitek pro organizaci či dosahovat konkrétní podnikatelské cíle. Dobré řízení projektů napomáhá zajistit, že tyto benefity jsou přinášeny s odpovídající úrovní kvality a v požadovaném časovém a finančním rozmezí.

 Dobré projektové řízení je rovněž základním prvkem při řízení rizik spojených se změnami a inovacemi. PRINCE2® je srozumitelná, strukturovaná metodika projektového řízení rozsáhle používaná vládou Velké Británie, Francie, Polska a dalších zemí. Je rovněž široce rozšířená a využívaná v soukromém sektoru, nejen ve Velké Británii ale i po celém světe. Tato metodika může být aplikována na všechny druhy projektů včetně projektů, které jsou podporovány projektovými informačními systémy.

Verze PRINCE2®:

Nazbizíme tento kurz pro verzi 2009 a 2017 metodiky PRINCE2®

Komu je určen tento kurz

Kurz je určen každému, kdo je držitelem certifikátu PRINCE2® Foundation.

Výhody kurzu

Tento kurz poskytuje detailní manažerský vhled do metody PRINCE2®
Pochopíte, jak touto metodou nastavit pro řízení reálných projektů v organizaci a jak nesklouznout k tomu, že si budete pouze „malovat vzdušné zámky“. Navíc, tento kurz Vás připraví k úspěšnému absolvování zkoušky PRINCE2® Practitioner, ve které je naše úspěšnost zatím 94 %. Pokud se vám zkoušku na první pokus nepodaří úspěšně složit, nezoufejte, u nás máte možnost opakování zkoušky a lektor je připraven s ochotou Vám pomoci k jejímu zdárnému absolvování.

Struktura a doba trvání kurzu

Tento kurz trvá 2 dny a odhaluje nástin metody řízení PRINCE2® projektu:

  1. Den:

Přehled 7 principů PRINCE2®
Přehled 7 témat PRINCE2®
Přehled 7 procesů PRINCE2® pomoci procesní modelu.

Zkušební test PRINCE2® Practitioner část 1.

  1. Den:

Zkušební test PRINCE2® Practitioner část 2.

Zkouška PRINCE2® Practitioner.

Přínosy kurzu pro účastníky

Po dokončení kurzu PRINCE2® Practitioner budou účastníci schopni:

- identifikovat faktory podmiňující úspěšnou realizaci projektu.

- aplikovat hlavní zásady, témata, procesy a techniky metodiky PRINCE2®.

- využít klíčové manažerské nástroje metodiky PRINCE2®.

- používat kompletní terminologii PRINCE2®.

- aplikovat procesní model PRINCE2® používaný při řízení životního cyklu projektu.

- aplikovat techniku produktově orientovaného plánování PRINCE2®.

- absolvovat certifikační zkoušku PRINCE2® Foundation (součást kurzu).

Podpora kurzu

Výukový materiál se skládá z kopie prezentace.

Jazyk kurzu

Kurz je vyučován v češtině. Kurz materiály jsou k dispozici v češtině.

Zkouška PRINCE2® Practitioner

Zkouška probíhá s otevřenou knihou a je koncipována jako seznam 8 skupin otázek, založené na praktickém případu. Za každou skupinu otázek můžete získat maximálně 10 bodů. Hranice pro absolvování zkoušky je 44 bodů (55 % z maximálních 80 bodů).

Platnost certifikátu

Certifikát platí 5 let.

Předběžná rezervace

Podržte si místo na školení